Temanummer

Temanummer av Statsvetenskaplig tidskrift 

Inom ramen för projektet har ett särskilt temanummer av Statsvetenskaplig tidskrift (2011/3) editerats av professor Torbjörn Bergman. Temanumret har titeln ”Författningsreform 2010 – partierna och politikens spelregler”. Det aktuella numret, vilket återfinns i pdf-format längst ned på denna sida, innehåller följande artiklar:

  • Torbjörn Bergman ”Demokratin, statsskicket och regeringsformen”
  • Magnus Blomgren ”De politiska partierna och författningen”
  • David Feltenius ”En ren partiangelägenhet? Om regionala och lokala intressen i författningspolitiken”
  • Jessika Wide ”Regeringsformen och jämställdheten: en granskning av könsperspektivet i Grundlagsutredningen”
  • Shirin Ahlbäck Öberg ”regeringsformen och den samtidiga reformen av Riksrevisionen”
  • Sverker Gustavsson ”Unionsmedlemskapet som grundlagsproblem”

Specialnummer av Statsvetenskaplig tidskrift 2011: Författningsreform 2010: partierna och politikens spelregler (publicerad med tillstånd av Statsvetenskaplig tidskrift 2012-01-26)