Parliamentary Roles in Modern Legislatures

Parliamentary Roles in Modern Legislatures (Routledge 2012)

Magnus Blomgren och Olivier Rozenberg

Denna bok samlar några av de mest inflytelserika författarna i rollforskning och parlamentsforskning för att undersöka de olika roller som parlamentsledamöter spelar i den moderna demokratin. Den ger en omfattande och kritisk översikt av aktuell forskning kring roller, sammanfattar tidigare forskning, samt presenterar en stor variation av metodologiska angreppssätt. Med utgångspunkt i fallstudier som inkluderar Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Österrike, Ungern, Australien, Nya Zeeland och Europaparlamentet undersöker denna bok kopplingen mellan representativa roller, olika institutionella strukturer och parlamentariskt beteende, samt ger en ram för att förstå dessa relationer.

Några recensioner:
‘The idea that legislators have, and understand themselves to have, many roles was central to early behavioral studies of legislatures, but fell out of favor with recognition that the initial models were overly simplistic. With this volume, Rozenberg, Blomgren and their colleagues return a sophisticated understanding of legislative roles to center stage. The book not only demonstrates the power of the concept of legislative roles in understanding legislative behavior, but also sets an important agenda for the future research.’ – Richard Katz, Johns Hopkins University

‘Magnus Blomgren and Olivier Rozenberg have assembled a number of very distinguished scholars from Europe and the US to explore the potential of legislative role analysis half a century after its first great advances. The resulting volume is an outstanding and original contribution to the field of legislative studies. Based on very rich empirical material across a large number of countries and the European Parliament, the authors demonstrate that the study of legislative roles is highly relevant to a modern analysis of legislative behavior and offers profound theoretical insights into the motivations and strategies of Members of Parliament.’ – Thomas Saalfeld, University of Bamberg

För mer information se bokförlagets hemsida