Deltagare

Torbjörn Bergman, Södertörns högskola

Torbjörn Bergman

Professor of Political Science at Södertörn University and Umeå University. He has contributed to a number of international book-projects and published widely in academic journals, including the European Journal of Political Research, Scandinavian Political Studies and the Journal of European Public Policy. Bergman is editor, with Wolfgang C. Müller, and Kaare Strøm, of the special issue of the European Journal of Political Research (vol. 37, no. 3, 2000) on ‘Parliamentary democracy and the chain of delegation’ and two books on Oxford University Press: Delegation and Accountability in Parliamentary Democracies (2003) and Cabinets and Coalition Bargaining (2008). With Kaare Strøm he is editor of a recent publication on Nordic and Scandinavian politics: The Madisionian Turn (The University of Michigan Press, 2011).

Magnus Blomgren, Umeå universitet

Staffan Andersson

Mitt forskningsintresse rör generell demokratiforskning, med inriktning mot europaforskning, parlamentsforskning och partiforskning. I avhandlingen, “Cross-pressure and political representation in Europe: a comparative study of MEP’s and the intra-party arena” (presenterades 2003), behandlade relationen mellan europaparlamentarikerna och deras nationella partiorganisationer. Detta arbete har jag sedan fortsatt med kollegor där vi försöker förstå hur partier påverkas av EUs utveckling, samt förutsättningarna för de nationell parlamentarism. Detta projekt leds av FD Nicholas Aylott (Södertörn).

Jag har dessutom varit involverad i ett större internationellt forskningsprojekt lett av Professor Torbjörn Bergman, Professor Kaare Strøm och Professor Wolfgang C. Müller. Projektet har involverat en rad nationella experter från 17 europeiska länder, samt forskare från USA, och har resulterat i en lång rad publikationer. Detta arbete har fortsatt i ett projekt där vi följer den pågående reformprocessen av den svenska grundlagen. Här försöker vi förstå hur konflikter hanteras i partier och varför vissa frågor blir viktiga och andra inte.

 

David Feltenius, Umeå universitet

David Feltenius

David Feltenius (f. 1974) är verksam som forskarassistent vid Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet. Feltenius forskningsintressen kretsar huvudsakligen kring svensk politik och förvaltning. Mer specifikt handlar detta intresse om dels äldrepolitik (äldreomsorg, pensioner, delaktighet och inflytande), dels relationen mellan central och lokal nivå i det svenska politiska systemet. Feltenius har under perioden 2009-2012 medverkat i projektet ”Författningsreform 2010: partierna och politikens spelregler”. En av Feltenius insatser inom projektet har varit att intervjua aktörer i, eller i anslutning till, Grundlagsutredningens arbete. Feltenius forskning inom projektet har främst tagit fasta på diskussionen kring den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd.